Mnenja in komentarji uporabnikov

MNENJA/KOMENTARJI UPORABNIKOV

Mnenja oziroma komentarji uporabnikov ter recenzije izdelkov, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti trgovine, ki so namenjene skupnosti uporabnikov. Ponudnik omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik trgovine, pred dokončno objavo pa jih ponudnik pregleda. Ponudnik ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, obsceni ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih.
Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah.
Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice časovno neomejeno prenaša na podjetje Timus, Marija Pinter s.p. .

Podjetje si pridržuje pravico, da prevede oziroma slogovno ter slovnično uredi komentar ali mnenje. Pisec komentarja se z oddajo komentarja zaveda, da z zapisom ni nujen dobeseden prevod in/ali prepis oddanega komentarja.

Odgovorna oseba za pregled mnenja je Irena Tertinek, prokuristka pri podjetju Timus, Marija Pinter s.p. .

sl_SISlovenian